Vergi Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Hesaplama

Burada gecikmiş vergi borçları için gecikme faizi veya gecikme zammını hesaplayabilirsiniz.

Gecikme Faizi ve / veya Gecikme Zammı Hesaplamak İçin Bilgileri Girin

S Tür Borç Tutarı Son Ödeme
Tarihi
Ödeme Yap.
Tarih

Satır Ekle
Tutar girilmeyen satırlar hesaplanmaz. 1.1.2010 sonrası tarihler için hesaplama yapılır.

Vergi Gecikme Faizi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Vergi gecikme faizi, Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiştir.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda;

(Verginin tarhı: Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının belirlenmesi.)
(İkmalen Tarh: Daha önceden tarh etmiş bir vergiyle ilgili olarak, beyannamenin yanlış verilmesi veya sonradan ortaya çıkan bilgi ve belgelere göre yeni vergi verilmesi gerektiğinin ortaya çıkması durumunda yapılan tarh.)
(Re'sen Tarh : Takdir komisyonları tarafından belirlenen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden yapılan tarh işlemi.)
(İdarece Yapılan Tarh: Vergi yükümlüsünün kanunlarda belirtilen sürelerde müracaat etmeyerek verginin tarhını geciktirmesi veya aynı kanunlarda beyanname vermek gibi kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine getirmemeleri durumunda kanunen belirlenen matrahlar üzerinden idarece tarh ettirilmesi.)

1- Vergiyle ilgili dava açılmamışsa, ilgili vergi kanununda belirtilen vade tarihi (son ödeme tarihi) ile en son yapılan tarhiyatın tahakkuk (mükellef tarafından kabul edilip ödenmesi) tarihine kadar geçen süreler için; (Tahakkuk : Tarh edilen verginin mükellef / vergi yükümlüsü tarafından kabul edilmesi sonucunda verginin kesinleşmesidir.)

2- Vergiyle ilgili dava açılmışsa, verginin ödenmemiş kısmı için ilgili vergi kanununda belirtilen vade tarihi ile yargı kararırın tebli tarihine kadar geçen süreler için;

3- Uzlaşılan vergilerde uzlaşılan vergi miktarına uygulanmak üzere verginin vadesi ile uzlaşma tarihine kadar geçen süreler için;

gecikme faizi hesaplanır.

Gecikme faizi oranları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkındaki Kanunda belirtilen gecikme zammı oranı ile aynıdır.

Gecikme faizi hesaplamasında tam aylar dikkate alınır. Ay küsürleri / tam aya tamamlanmayan gün sayıları dikkate alınmaz. Örneğin 5 ay 10 gün gecikme varsa, 10 günlük süre için faiz hesaplanmaz.

Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Oranları Ne Kadardır?

Gecikme faizi oranı 1.1.2010 ile 4.9.2018 tarihleri arasındaki vergiler/ödemeler için %1,4, 5.9.2018 ile 30.6.2019 tarihleri arasında 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile %2 olarak belirlenmiştir.

01.07.2019 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %2,5'tir.

01.10.2019 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %2,0'dir.

Vergi Gecikme Zammı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Vergi gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir.

Bu kanuna göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen tüm kamu alacakları için son ödeme tarihinden itibaren, ödeme yapılan tarihe kadar geçen süre için 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre %2 olarak hesaplanır.

Gecikme zammı, gecikme faizinin uygulandığı ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatların konusu olan vergiler dışındaki tüm kamu alacakları için uygulanır.

Gecikme zammı aylık olarak hesaplanır. Tam aydan eksik günler / ay küsüratları için, aylık oran 30'a bölünerek bulunan günlük oran, gün sayılı ile çarpılarak hesaplama yapılır.

Gecikme Zammı ve Faizi hesaplanırken ilgili ayda oran değişmişse, sadece oranın değiştiği ay için geçerli olmak üzere hesaplamada önceki oran kullanılır.

Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.